RSS

Category Archives: Hướng dẫn sử dụng

Phân phòng thi và đánh số báo danh

Sau khi tạo danh sách thí sinh tham gia kỳ thi, để phân phòng thi và đánh số báo danh cho các thí sinh, từ màn hình chi tiết kỳ thi ta chọn “Đánh SBD và phân phòng thi”. Rồi click vào Chiaphongthidanhsobd khi đó hệ thống sẽ xuất hiện cửa sổ cho phép ta phân phòng thi và đánh số báo danh theo rất nhiều tùy chọn

Chiaphongthi

Các tùy chọn xếp phòng thi gồm:

 • Số thí sinh bình quân trong một phòng thi: VD 24, có nghĩa là hệ thống sẽ xếp tối đa mỗi phòng thi có 24 thí sinh. Với tùy chọn này, ta có 3 kiểu xếp phòng thi:
  • Xếp trộn tất cả các khối: trong một phòng thi có nhiều khối, SBD của thí sinh được đánh lần lượt theo vần alphabet của họ tên thí sinh.
  • Xếp trộn theo khối: Trong một phòng thi có một khối, SBD của thí sinh được đánh lần lượt theo vần alphabet của họ tên thí sinh từng khối.
  • Xếp lần lượt theo lớp: Trong một phòng thi có một khối, SBD được đánh lần lượt theo vần alphabet của họ tên thí sinh từng lớp.
 • Số thí sinh trong từng phòng thi: VD 25,28,30 – Có nghĩa là hệ thống sẽ xếp thành 3 phòng thi với phòng đầu là 25 thí sinh, phòng thứ 2 là 28 thí sinh và phòng thứ 3 là 30 thí sinh. Chú ý, số lượng thí sinh từng phòng được các nhau bởi dấu “,”.
 • Số phòng thi: VD 40,  có nghĩa là toàn bộ kỳ thi sẽ có 40 phòng thi, hệ thống sẽ căn cứ vào tỷ lệ thí sinh từng khối mà chia ra mỗi khối bao nhiêu phòng, trường hợp số phòng thi nhiều hơn số thí sinh, thì số phòng thi mà hệ thống tạo ra sẽ bằng với số thí sinh (Mỗi thí sinh một phòng), với tùy chọn này ta cũng có 3 kiểu xếp phòng thi như tùy chọn đầu tiên
 • Số phòng thi/ Khối: VD: 4, hệ thống sẽ phân phòng thi sao cho mỗi khối tối đa là 4 phòng thi, trường hợp khối nào có số thí sinh nhỏ hơn số phòng thi, thì số phòng thi của khối đó chính là số thí sinh. Với tùy chọn này, ta có 2 kiểu xếp phòng thi
  • Xếp trộn theo khối
  • Xếp lần lượt theo lớp
 • Số phòng thi từng khối: VD 10,12,15,14 – Có nghĩa là kỳ thi có 4 khối tham gia, trong đó khối thứ nhất có 10 phòng thi, khối thứ 2 có 12 phòng thi….Với tùy chọn này ta cũng có 2 kiểu xếp phòng thi
  • Xếp trộn theo khối
  • Xếp lần lượt theo lớp
 • Số phòng thi/ Lớp: VD 2, có nghĩa là mỗi lớp tham gia dự thi sẽ được chia làm 2 phòng thi.

Tùy từng kiểu xếp phòng thi mà có tùy chọn “Đánh số phòng thi theo khối”. Tùy chọn này sẽ xác định đánh số phòng thi từ 1 cho từng khối, hay đánh tuần tự không phân biệt khối.

 

Phân quyền gửi tin nhắn điều hành

 

Để phân quyền gửi tin nhắn điều hành Admin vào mục Start/Tin nhắn điều hành/Gửi tin nhắn sms. Trên form gửi tin nhắn bạn chọn mục Cấu hình như hình được tô đỏ bên dưới:
a1

Hộp thoại hiện ra bạn chọn giáo viên cần phân quyền và tích chọn vào các nhóm được quyền gửi bên phải:

a2

Sau khi phần quyền xong bạn bấm Lưu để lưu phần quyền.

 

 

Đăng thời khóa biểu từ excel

Hệ thống đã cho phép đăng thời khóa biểu từ excel:

7

 

 

Bước 1: Chọn menu: Xuất ra excel để lấy mẫu

Bước 2: Chọn menu: Nhập từ excel

8

Chú ý: Tên môn và Tên tùy chọn cách nhau bởi dấu hai chấm ‘:’

 
1 phản hồi

Posted by on 06/12/2012 in Hướng dẫn sử dụng

 

Nâng cấp chức năng PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY

Thông báo: Đã nâng cấp chức năng PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY!
Quản trị Nhà trường có thể phân công đồng thời cho nhiều giáo viên và nhiều môn học trong một cấp học, xong rồi mới bấm LƯU. Giúp cho phân công nhanh chóng và theo dõi kết quả một cách trực quan hơn

6

 

Bổ sung chức năng in thẻ học sinh

Thông báo: Đã bổ sung chức năng in thẻ học sinh. Để in thẻ học sinh của một lớp nhà trường vào danh sách học sinh của lớp đó và chon In danh sách / In thẻ học sinh, có 2 mẫu để nhà trường chọn in là mã học sinh của vnEdu hay mã VEMIS.

1

Chú ý: Khi chọn mẫu in mã học sinh là Vemis: nếu học sinh nào chưa được nhập mã vemis thì hệ thống sẽ dùng mã của vnEdu:

2

 

Cấu hình số cột điểm theo loại và cấu hình tính điểm TB

Cấu hình số cột điểm theo loại và cấu hình tính điểm TB theo số lượng các loại điểm: Start/quản lý nhà trường/quản trị hệ thống/Cấu hình số con điểm

3

Hệ thống cho phép cấu hình số lượng các cột điểm và tính điểm trung môn khi học sinh có số lượng các con điểm nhất định.

4

Nếu ở phần cấu hình cho tính điểm TB mà tất cả các mục đều chọn 0 thì chỉ cần nhập một con điểm bất kỳ hệ thống cũng sẽ tính điểm TB.

 

Chức năng Báo cáo EMIS trên vnEdu

1. Xuất báo cáo Emis
Vào menu Quản lý nhà trường => Báo cáo EMIS => Xuất báo cáo EMIS.

Phần tùy chọn Mẫu báo cáo:
+ Mẫu hệ thống: Mẫu báo cáo Emis chuẩn và chưa có bất cứ thông tin gì.

+ Mẫu của trường: Mẫu báo cáo Emis chuẩn, đã được điền một số thông tin của riêng trường của các anh/chị và được upload lên hệ thống (xem mục 2).

Giải thích: Hiện nay, báo cáo Emis xuất ra từ vnEdu đã có thông tin của trường, của học sinh… Còn một số thông tin khác như về nhân sự, cơ sở vật chất… các trường cần điền thêm vào – đây là các thông tin ít thay đổi. Để tránh việc mỗi lần xuất báo cáo Emis nhà trường lại phải điền lại các thông tin trên, vnEdu cho phép mỗi trường upload mẫu báo cáo Emis riêng của trường mình. Đó là mẫu báo cáo mà nhà trường đã điền sẵn một số thông tin như về nhân sự, cơ sở vật chất… (những thông tin chưa có trên vnEdu). Theo đó, mỗi lần xuất báo cáo Emis, ở phần tùy chọn Mẫu báo cáo, anh/chị lựa chọn Mẫu của trường, vnEdu sẽ xuất ra báo cáo Emis gồm các thông tin đã có trên hệ thống và các thông tin đã được điền sẵn.

2. Download và upload mẫu báo cáo Emis của trường
Vào menu Quản lý nhà trường => Báo cáo EMIS => Mẫu báo cáo EMIS của trường.

+ Upload mẫu báo cáo Emis của trường (mẫu được điền sẵn một số thông tin): Anh/chị chọn Thời điểm báo cáo, Cấp học và bấm nút Upload, chọn đến file Excel cần upload. Hệ thống hiện thông báo Upload file thành công là xong. Khi muốn cập nhật mẫu báo cáo Emis của trường, anh/chị thực hiện lại chức năng này.

+ Download mẫu báo cáo Emis của trường: Anh/chị chọn Thời điểm báo cáo, Cấp học và bấm nút Download, hệ thống sẽ trả về file được Upload trước đó. Nếu trước đó, nhà trường chưa từng thực hiện Upload, hệ thống sẽ trả về file mẫu báo cáo Emis chuẩn chưa có bất kỳ thông tin nào.

 

Nhập điểm từ vnEdu vào phần mềm Vemis – Quản lý điểm

Yêu cầu: Đã cập nhật mã Vemis của lớp và mã Vemis của học sinh trong lớp trên vnEdu. (Xem cách cập nhật mã Vemis của lớp tại bước 3, cách cập nhật mã Vemis của học sinh tại bước 6 trong bài viết Nhập danh sách học sinh từ vnEdu.vn vào phần mềm Vemis – Quản lý học sinh).

1. Xuất điểm từ vnEdu ra Excel

Hệ thống xuất ra file Excel chứa thông tin điểm của tất cả các môn học, trong đó, mỗi sheet ứng với một môn. Nếu không muốn nhập điểm của tất cả các môn, chúng ta giữ lại những sheet tương ứng với các môn cần nhập điểm và xóa những sheet tương ứng với các môn khác bằng cách kích chuột phải vào sheet cần xóa chọn Delete.

Ở đây, chúng ta chỉ nhập điểm vào Vemis cho 2 môn Toán học và Vật lí nên sẽ xóa tất cả các sheet ứng với các môn học khác.

2. Nhập điểm vào Vemis
Chạy phân hệ Quản lý điểm của Vemis, kích chuột vào menu Sổ ghi điểm => Nhập điểm Excel.

Cửa sổ Nhập điểm Excel hiện ra, chọn menu Tệp => Mở tệp.

Chọn đến file excel ở trên. Hệ thống nạp dữ liệu xong sẽ có giao diện như hình sau

Chúng ta thấy có 2 trang tương ứng với 2 môn Toán học và Vật lí. Nhấn nút Cập nhật điểm, hệ thống xử lý trong chốc lát và không đưa ra bất kỳ thông báo lỗi nào là xong.

Để kiểm tra dữ liệu đã được nhập thành công hay chưa, chúng ta vào menu Sổ ghi điểm => Nhập điểm chi tiết, chọn lớp học và môn học sẽ thấy dữ liệu như sau

 
9 phản hồi

Posted by on 08/11/2012 in Hướng dẫn sử dụng

 

In danh sách thí sinh của phòng thi

Để in danh sách thí sinh của phòng thi, ta xuất Excel danh sách thí sinh đã được đánh số báo danh và phân phòng thi:

Mở file mà trình duyệt trả về ta có dữ liệu sau:

Nếu chỉ muốn in danh sách niêm yết để dán ở cửa phòng thi, ta thực hiện xóa các cột “Môn thi” và “Tổng” như sau:

Ta sẽ có kết quả sau:

Nếu ta sửa giá trị ở các ô: A3, E1, E2, E3 và tiêu đề của cột “TỔNG” thì ở mục tương ứng ở các trang còn lại của Excel sẽ tự động thay đổi theo. VD ở trên ta đã thay: ô E1 từ: “TỜ THU BÀI THI” thành “DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI”.

Hoặc giả sử ta không muốn in “TỜ THU BÀI THI” cho tất cả các môn trên một tờ. Ta có thể xóa các cột môn thi đi (trong VD của hình chụp ở đây là  ta xóa các cột từ H đến J) và ta điền môn thi vào ô E3 (VD Môn thi: Văn) khi đó ta sẽ có “TỜ THU BÀI THI” theo môn cụ thể như sau:

Các ô Ngày tháng Năm, HIỆU TRƯỞNG, và Tên Hiệu trưởng cũng tương tự, khi ta thay giá trị cho các ô này (của phòng thi đầu tiên) thì các phòng sau đó sẽ tự động cập nhật theo.

 

Nhập danh sách học sinh từ vnEdu vào phần mềm Vemis – Quản lý học sinh

1. Lấy mã Vemis của trường và của lớp trên phần mềm Vemis

Trên phần mềm Vemis, vào menu Khối học/Lớp học => Lập danh sách lớp học theo khối

2. Cập nhật mã Vemis của trường trên vnEdu

Vào Start => Quản trị hệ thống => Thông tin nhà trường

Nhập mã VEMIS, sau đó bấm nút Chấp nhận.

3. Cập nhật mã Vemis của lớp trên vnEdu

Vào Start => Quản lý nhà trường => Quản lý học sinh => Hồ sơ học sinh

Thực hiện các bước như hình vẽ: 1-chọn lớp, 2-bấm nút Sửa, 3-nhập mã VEMIS, 4-bấm nút Cập nhật.

4. Xuất danh sách học sinh ra file Excel từ vnEdu

Vào danh sách học sinh của lớp, chọn xuất ra VEMIS để lấy file excel làm dữ liệu đầu vào cho phần mềm Vemis.

Chú ý sẽ thấy mã Vemis của trường ở ô B1 và mã Vemis của lớp ở ô B3.

5. Import file excel danh sách học sinh vào phần mềm Vemis

Trên phần mềm Vemis, vào menu Hồ sơ học sinh => Nạp hồ sơ từ Excel, bấm vào nút Thêm file Excel và chọn đến excel ở trên, đánh dấu vào ô checkbox ở đầu dòng, sau đó bấm vào Nạp Hồ Sơ.

Hệ thống xử lý trong chốc lát và hiện thông báo thành công.

6. Cập nhật mã vemis của học sinh trên vnEdu

Sau bước 4, phần mềm Vemis sẽ tự động sinh ra mã VEMIS của từng học sinh, các thầy cô lấy mã VEMIS này cập nhật vào hệ thống vnEdu cho từng học sinh để phục vụ cho công tác quản lý và các báo cáo thống kê sau này.

Trên phần mềm Vemis, vào menu Hồ sơ học sinh => Xuất hồ sơ ra Excel, chọn lớp học và thực hiện Xuất ra Excel. Trên vnEdu, các thầy cô cũng thực hiện xuất danh sách học sinh của lớp tưng ứng ra Excel (Mẫu 1 hay Mẫu 2 đều được). Sau đó copy nguyên cột Mã học sinh(STT) bên danh sách học sinh xuất ra từ Vemis, thực hiện paste sang cột Mã VEMIS trong danh sách học sinh xuất ra từ vnEdu và lưu lại (xem hình dưới).

Cuối cùng, trên vnEdu chỉ cần thực hiện chức năng Nhập từ Excel cho danh sách học sinh của lớp tương ứng với đầu vào là file excel xuất ra từ vnEdu đã được thêm dữ liệu của cột Mã VEMIS ở trên.

Hoặc các thầy cô cũng có thể thực hiện cập nhật Mã VEMIS cho từng học sinh như sau:

 
14 phản hồi

Posted by on 31/10/2012 in Hướng dẫn sử dụng

 
 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.