RSS

Category Archives: Hướng dẫn sử dụng

Nhập điểm từ Excel

Kính chào quý thầy cô giáo!

Bài viết này sẽ giải thích và hướng dẫn các thầy cô giáo bộ môn nhập điểm từ file Excel vào hệ thống.

Giải thích lý do vì sao phải chờ khi nhập điểm từ Excel:

Như các thầy cô đã biết, hệ thống vnEdu được trên khai trên cả nước. Do đó lượng người sử dụng hệ thống là khá nhiều và đặc biệt lưu lượng người sử dụng vào thời điểm cuối kỳ sẽ tăng đột biến (bởi đây là thời điểm các trường cần hoàn thành các công tác nhập điểm). Vì lượng người sử dụng tăng đột biến vào thời điểm này nên công tác nhập điểm  từ excel sẽ được hệ thống xử lý lần lượt nhằm tránh hiện tượng tắc nghẽn xảy ra.

Hướng dẫn sử dụng

Để nhập điểm từ excel, với các thầy/cô là giáo viên bộ môn, quý thầy cô chỉ cần vào biểu tượng “Sổ điểm” trên màn hình chính:

So diem

 

Hệ thống sẽ hiển thị sổ điểm, tại đây quý thầy/cô chọn Lớp và môn mà mình được phân công giảng dạy. Sau đó quý thầy/cô vào mục “Nhập xuất” tại đây quý thầy cô chọn “Nhập điểm từ Excel”. Chú ý là mẫu nhập vào phải là mẫu xuất từ “Xuất điểm ra Excel” Hoặc “Xuất sổ điểm các môn tôi dạy”.

So diem

Sau khi nhập điểm từ file Excel, hệ thống sẽ hiển thị giao diện cho các thầy cô biết đã upload file thành công hay chưa và bao giờ đến lượt file của mình đẩy lên được xử lý như giao diện sau:

So diem

 

Khi xử lý thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo sau:

So diem

 

Quý thầy cô có thể click “Xem kết quả” để xem trước kết quả nhập điểm từ excel. Sau đó click “Lưu” như bình thường để lưu kết quả này.

Chú ý:

1. Sau khi upload file thành công, quý thầy cô có thể tắt trình duyệt và quay lại sau để hệ thống tự động xử lý và phân tích file Excel.

2. Khi có dữ liệu đang upload cho điểm của lớp và môn đang chọn thì quý thầy cô sẽ không thể chỉnh sửa nội dung sổ điểm hoặc Nhập file điểm khác. Muôn thế quý thầy cô phải hủy xử lý file Excel bằng cách click vào “Hủy”.

 

 

Advertisements
 

Hướng dẫn kết chuyển học sinh

Trước khi thực hiện chức năng này, nhà trường cần thực hiện hoàn thiện dữ liệu cho năm học trước cho các học sinh thuộc diện thi lại hoặc rèn luyện lại sau hè. Chi tiết xem thêm tại:

https://vnedublog.wordpress.com/2013/07/02/huong-dan-nhap-diem-thi-lai-va-hanh-kiem-ren-luyen-lai/

Chức năng này cho phép Quản trị viên kết chuyển dữ liệu học sinh từ năm học cũ sang năm học mới. Để mở chức năng này, NSD vào menu Start -> Quản lý nhà trường -> Quản lý học sinh -> Kết chuyển học sinh.

Trên giao diện chức năng, Quản trị viên sẽ chỉ ra với những học sinh được lên lớp thì sẽ vào lớp nào, với những học sinh không được lên lớp thì sẽ ở lại lớp nào trong năm học mới.

Để thực hiện chức năng này từ màn hình Desktop, ta thực hiện như sau: click vào Start/Quản lý nhà trường/Quản lý học sinh/Kết chuyển học sinh. Khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện sau:

Diemthilai

Để kết chuyển cho một khối học nào đó, ta chọn khối học, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các lớp thuộc khối học đã chọn của năm học trước (VD trên là năm học 2012-2013); sau đó ở phần năm học mới (VD trên là năm học 2013-2014), với cột “Lưu ban” ta chọn lớp mà học sinh sẽ lưu ban, với cột “Lên lớp” ta chọn lớp mà học sinh sẽ được chuyển lên. Sau đó ta click “Kết chuyển” (Chú ý: Phải chọn lớp bằng cách tích vào ô ở cột Chọn), khi đó hệ thống sẽ tự động kết chuyển học sinh được lên lớp hoặc lưu ban đến các lớp mới đã chỉ định.

Ta có thể hiệu chỉnh kết quả kết chuyển bằng cách click “Hiệu chỉnh” , khi đó hệ thống sẽ hiển thị giao diện:

Diemthilai

Phần danh sách ở giữa sẽ hiển thị danh sách học sinh của lớp học thuộc năm học trước, phần danh sách phía trái là danh sách học sinh lưu ban vào lớp học của năm học hiện tại, phần danh sách phía phải là danh sách học sinh được lên lớp của năm học hiện tại. Để hiệu chỉnh, chọn một học sinh và click “<=” để đẩy học sinh vào lớp lưu ban hoặc “=>” để đẩy học sinh vào lớp được lên.

 
2 phản hồi

Posted by trên 02/07/2013 in Hướng dẫn sử dụng

 

Hướng dẫn nhập điểm thi lại và hạnh kiểm rèn luyện lại

Chú ý chọn đúng năm học để cập nhật điểm thi lại:

310935470-400-300-max

1. Nhập điểm thi lại

Với những học sinh có  HỌC LỰC YẾUHẠNH KIỂM TỪ TRUNG BÌNH TRỞ LÊN, theo thông tư 58 của BDG thì những học sinh này được phép thi lại một số môn để lấy kết quả đó tính lại học lực, nếu kết quả học lực tính lại trên “TRUNG BÌNH” thì được lên lớp.

Để nhập điểm thi lại cho các học sinh này, từ giao diện Desktop của vnEdu, ta chọn biểu tượng “Sổ điểm”. Hệ thống sẽ hiện thị giao diện sau:

Diemthilai

 

Tại giao diện này, ta chọn khối, lớp, môn học có học sinh thi lại và học kỳ là “Cả năm”, khi đó hệ thống sẽ hiển thị như hình trên. Ở cột Điểm thi lại cho phép ta nhập điểm thi lại cho học sinh vào đây. Sau khi nhập xong, click nút “Lưu” ở phía trên thanh công cụ để hệ thống thực hiện lưu điểm thi lại.

2. Nhập hạnh kiểm rèn luyện hè

Để sử dụng chức năng nhập hạnh kiểm rèn luyện hè, người dùng vào: Start/Quản lý nhà trường/Tổng kết học tập/Hạnh kiểm rèn luyện. Hệ thống sẽ hiển thị giao diện sau:

Diemthilai

Tại giao diện này, ta chọn khối học, hệ thống sẽ hiển thị danh sách các học sinh cần rèn luyện trong hè. Tại cột HK rèn luyện ta nhập lại hạnh kiểm rèn luyện hè cho học sinh và click “Lưu sổ”.

Sau khi đã nhập điểm thi lại và rèn luyện hè, hệ thống sẽ tự động tính toán và quyết định học sinh được hay không được lên lớp theo thông tư  của BGD.

 
3 phản hồi

Posted by trên 02/07/2013 in Hướng dẫn sử dụng

 

Hướng dẫn vnEduPlus v1.8

Link download: http://www.vnedu.vn/v2/file/download/312686998.html.

Nhận thấy khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống vnEdu.vn và phần mềm Vemis, nhóm phát triển vnEdu chúng tôi đã xây dựng công cụ vnEduPlus với mục đích đơn giản hóa công việc này. Các giáo viên chỉ cần vài cái kích chuột và làm ly cà phê trong lúc chờ đợi chương trình thực hiện là có thể chuyển dữ liệu từ vnEdu.vn vào phần mềm Vemis và ngược lại.

Chương trình vnEduPlus chỉ hoạt động trên những máy chủ Vemis (chứa cơ sở dữ liệu). Các bạn cần phải đảm trường hiện tại trong hệ thống Vemis chính là trường của mình. Nếu không, cần vào phân hệ Quản lý hệ thống, chọn Khai báo tham số đúng với trường của mình.

Khuyến cáo: Trước khi dùng vnEduPlus, chúng ta nên thực hiện sao lưu dữ liệu của hệ thống Vemis hiện tại để lưu trữ và có thể phục hồi khi cần thiết, bằng cách chạy phân hệ Quản lý hệ thống, chọn Sao lưu

SaoLuuVemis

1. Đăng nhập

DangNhap

Đăng nhập thành công sẽ thấy giao diện chính như sau:

mainFrame

Hai chức năng chính là Chuyển dữ liệu từ vnEdu.vn vào Vemis và Chuyển dữ liệu từ Vemis vào vnEdu.vn sẽ được giới thiệu bên dưới. Trước khi thực hiện mỗi chức năng, chúng ta cần chọn năm học và học kỳ đúng với mục đích chuyển dữ liệu của mình.

2. Chuyển dữ liệu từ vnEdu.vn vào Vemis

2.1. Chuyển danh sách lớp từ vnEdu.vn sang Vemis

Tác dụng: Chuyển toàn bộ danh sách lớp học từ vnEdu.vn vào Vemis, đồng thời cập nhật mã Vemis của lớp vào vnEdu.vn. Nếu trong Vemis đã có danh sách lớp học thì bỏ qua chức năng này.
Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Danh sách lớp học.

2.2. Chuyển dữ liệu hồ sơ học sinh từ vnEdu.vn vào Vemis

Tác dụng: Chuyển toàn bộ danh sách học sinh của những lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis, đồng thời cập nhật mã Vemis của từng học sinh vào vnEdu.vn. Lớp nào trong Vemis đã có danh sách học sinh thì bỏ qua chức năng này.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Dữ liệu hồ sơ học sinh.

Vào đầu năm học mới, học sinh của năm học cũ sẽ được kết chuyển lên lớp, nhà trường chỉ cần nhập danh sách học sinh của khối mới (khối 1, 6, 10) vào vnEdu.vn, sau đó thực hiện chức năng này với các lớp của khối mới.

Nếu hồ sơ học sinh trên vnEdu được cập nhập theo hướng dẫn sau
http://www.youtube.com/watch?v=FYC_wD7bs34 thì dùng vnEdu.vn Plus chuyển hồ sơ học sinh vào Vemis sẽ có đầy đủ các thông tin.

2.3. Chuyển d.sách h.sinh chuyển trường, chuyển lớp, thôi học từ vnEdu.vn vào Vemis

Tác dụng: Chuyển danh sách học sinh chuyển trường, chuyển lớp, thôi học của những lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Danh sách học sinh chuyển trường-chuyển lớp-thôi học.

2.4. Chuyển dữ liệu điểm từ vnEdu.vn vào Vemis

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis. Cấu hình số cột điểm ở 2 hệ thống phải giống nhau.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ các con điểm ứng với năm học, học kỳ và các lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Dữ liệu điểm.

2.5. Chuyển dữ liệu điểm của một môn học từ vnEdu.vn vào Vemis

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis. Tác dụng: Chuyển toàn bộ các con điểm của môn học được lựa chọn ứng với năm học, học kỳcác lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Dữ liệu điểm của một môn học.

Với các môn học nghề, môn học tự chọn, cần phải nhập mã Vemis của môn học.

2.6. Chuyển dữ liệu điểm danh từ vnEdu.vn vào Vemis

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ dữ liệu điểm danh ứng với năm học, học kỳ và các lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Dữ liệu điểm danh.

2.7. Chuyển dữ liệu hạnh kiểm từ vnEdu.vn vào Vemis

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ dữ liệu hạnh kiểm ứng với năm học, học kỳ và các lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Dữ liệu hạnh kiểm.

2.8. Chuyển ảnh học sinh vnEdu.vn vào Vemis

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ ảnh học sinh của các lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Dữ liệu ảnh học sinh.

3. Chuyển dữ liệu từ Vemis vào vnEdu.vn

3.1. Chuyển danh sách lớp từ Vemis vào vnEdu.vn

Tác dụng: Chuyển toàn bộ danh sách lớp học từ Vemis vào vnEdu.vn, đồng thời cập nhật mã Vemis của lớp vào vnEdu.vn.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ Vemis vào vnEdu => Danh sách lớp học.

3.2. Chuyển dữ liệu điểm danh từ Vemis vào vnEdu.vn

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis. Các lớp được lựa chọn chưa có dữ liệu điểm danh trên vnEdu.vn.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ dữ liệu điểm danh ứng với năm học, học kỳ và các lớp được lựa chọn từ Vemis vào vnEdu.vn.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ Vemis vào vnEdu => Dữ liệu điểm danh.

3.3. Chuyển dữ liệu hạnh kiểm từ Vemis vào vnEdu.vn

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis. Các lớp được lựa chọn chưa có dữ liệu hạnh kiểm trên vnEdu.vn.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ dữ liệu hạnh kiểm ứng với năm học, học kỳ và các lớp được lựa chọn từ Vemis vào vnEdu.vn.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ Vemis vào vnEdu => Dữ liệu hạnh kiểm.

3.4. Chuyển dữ liệu hồ sơ học sinh từ Vemis vào vnEdu.vn

Tác dụng: Chuyển toàn bộ danh sách học sinh của những lớp được lựa chọn từ Vemis vào vnEdu.vn, đồng thời cập nhật mã Vemis của từng học sinh vào vnEdu.vn. Lớp nào trong vnEdu đã có danh sách học sinh thì bỏ qua chức năng này.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ Vemis vào vnEdu => Dữ liệu hồ sơ học sinh.

3.5. Chuyển dữ liệu điểm từ Vemis vào vnEdu.vn

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis. Các lớp được lựa chọn chưa có dữ liệu điểm trên vnEdu.vn.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ các con điểm ứng với năm học, học kỳ và các lớp được lựa chọn từ Vemis vào vnEdu.vn.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ Vemis vào vnEdu => Dữ liệu điểm.

3.6. Chuyển dữ liệu điểm của một môn học từ Vemis vào vnEdu.vn

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis. Các lớp được lựa chọn chưa có dữ liệu điểm của môn học trên vnEdu.vn.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ các con điểm của môn học được lựa chọn ứng với năm học, học kỳcác lớp được lựa chọn từ Vemis vào vnEdu.vn.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ Vemis vào vnEdu => Dữ liệu điểm của một môn học.

Với các môn học nghề, môn học tự chọn, cần phải nhập mã Vemis của môn học.

4. Lưu ý khi dùng vnEduPlus

Trong quá trình thực hiện các chức năng đồng bộ dữ liệu, nếu gặp thông báoMã Vemis của học sinh ABC lớp XYZ không trùng khớp giữa 2 hệ thống vnEdu.vn và Vemis”, các bạn có thể xem B6 bài viết tại địa chỉ https://vnedublog.wordpress.com/2012/10/31/huong-dan-nhap-danh-sach-hoc-sinh-tu-he-thong-vnedu-vao-phan-mem-vemis/.

 – Phiên bản Vemis 1.3.0 hiện tại đang bị lỗi ở phần tổng kết học kỳ. Cụ thể, với những lớp có một số môn học tính điểm chỉ học mình kỳ 1 hoặc chỉ học mình kỳ 2, bấm Tổng kết học kỳ có thể gặp thông báo “Học sinh thiếu điểm”. Khi đó, muốn tổng kết học kỳ 1, cần phải vào chạy Quản lý hệ thống, khai báo các môn học chỉ học mình kỳ 2 là không tham gia tính điểm tổng kết. Muốn tổng kết học kỳ 2, cần khai báo các môn học chỉ học mình kỳ 1 là không tham gia tính điểm tổng kết. (Lỗi này không bị với những môn học cho điểm bằng nhận xét – Đ hoặc CĐ).

 
9 phản hồi

Posted by trên 19/04/2013 in Hướng dẫn sử dụng

 

Hướng dẫn cấu hình công bố điểm tổng kết

Hiện nay vnEdu đã bổ sung thêm chức năng cấu hình công bố điểm tổng kết. Nếu nhà trường chưa công bố điểm tổng kết thì sổ liên lạc điện tử chỉ có thể xem được các điểm thành phần của các môn học.

Để cấu hình admin nhà trường vào chức năng sổ Tổng kết trên màn hình và chọn mục cấu hình:

Untitled-1

 

Sau đó tích chọn các học kỳ của năm học cần công bố và bấm Chấp nhân:

2

 

Sổ liên lạc xem khi chưa công bố điểm tổng kết:

5

 

Sổ liên lạc xem khi đã công bố điểm tổng kết:

4

 
 

Nhập điểm môn tự chọn từ vnEdu vào Vemis – Quản lý điểm

Các thầy, cô có thể xem thêm các bài viết
– Thêm một môn học tự chọn vào Vemis: https://vnedublog.wordpress.com/2012/12/28/huong-dan-them-mon-hoc-cho-khoi-trong-vemis/.

– Nhập điểm từ vnEdu vào Vemis: https://vnedublog.wordpress.com/2012/11/08/nhap-diem-tu-vnedu-vao-phan-mem-vemis-quan-ly-diem/.

– Những lưu ý khi nhập điểm từ vnEdu vào Vemis: https://vnedublog.wordpress.com/2012/12/20/nhung-luu-y-khi-nhap-diem-tu-vnedu-sang-phan-mem-vemis-quan-ly-diem/.

Bài viết dưới đây sẽ lấy ví dụ môn tự chọn là môn Học nghề của khối 8.

1. Xuất sổ điểm Vemis trên vnEdu
Vào Sổ điểm, chọn khối, lớp, bấm Nhập xuất => Xuất báo cáo VEMIS
0

Ta được file excel như hình dưới đây
2Chú ý ở sheet ứng với môn Học nghề, nội dung ô C3 là: 081201-(Ma-Vemis-MonHoc)1-01-2012-17.

2. Xem mã môn học tự chọn trên Vemis
Chạy chương trình Quản lý hệ thống, chọn Danh mục, chọn đến DANH MỤC QUẢN LÝ HỌC SINH => Môn học như hình dưới
1Cụ thể, trong bài viết này môn Học nghề có mã 29. Ở các trường khác, mã môn tự chọn sẽ khác.

3. Điền mã Vemis của môn tự chọn vào file excel Sổ điểm Vemis
Trong file excel xuất ra ở bước 1, ứng với môn Học nghề, nội dung ô C3 là: 081201-(Ma-Vemis-MonHoc)1-01-2012-17. Thay mã môn Học nghề vào, bây giờ nội dung ô C3 sẽ là: 081201-291-01-2012-17.
3

Công việc cuối cùng chỉ là nhập điểm vào Vemis bằng chức năng Nhập từ file excel.

Chú ý, xóa đi những sheet tương ứng với các môn học không muốn nhập điểm vào Vemis.
 

 
2 phản hồi

Posted by trên 10/01/2013 in Hướng dẫn sử dụng

 

Hướng dẫn thêm môn học cho khối trong VEMIS

Để thêm môn học cho khối học trong VEMIS, các thầy cô thực hiện theo trình tự sau:
Bước 1: Đăng nhập vào phân hệ quản trị hệ thống: VEMIS

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công vào phân hệ quản trị hệ thống của VEMIS, quý thầy cô tiếp tục vào phần “Danh mục” của phân hệ này.

VEMIS

Bước 3: Hệ thống sẽ hiển thị giao diện mới, tại đây quý thầy cô chọn mục “Danh mục quản lý học sinh/Môn học”

VEMIS

Bước 4:  Click vào mục Chi tiết, hệ thống sẽ hiển thị giao diện cho phép ta thêm môn học mới (VD ta sẽ thêm môn “Học nghề”)VEMIS

Để thêm môn, ta click vào nút “Mới”, sau đó nhập một mã (phải đảm bảo không trùng với môn học nào phía danh sách dưới), rồi nhập tên môn học, sau đó click “Lưu”. Đến đây ta đã thêm môn học xong, tuy nhiên để thêm vào từng khối cụ thể, thì ta tiếp tục bước 5

Bước 5: Chọn một khối từ danh sách các khối để thêm môn học vào khối đó. VD ta sẽ thêm môn học nghề vào khối 11 thì làm như sau:Vào mục “Danh mục quản lý học sinh/Môn học/Khối 11” sau đó click “Chi tiết”

VEMIS

 

Bước 6: Sau khi click vào chi tiết, hệ thống sẽ hiển thị giao diện cho phép ta thêm môn học cho khối đã chọn.

VEMIS

 

Để thêm môn học, ta click vào nút “Mới” sau đó nhập mã môn học mà ta đã cập nhật ở bước 4, rồi chọn học kỳ học và loại tính điểm cho môn học đó. Cuối cùng click “Lưu”.