RSS

Hướng dẫn vnEduPlus v1.8

19 Th4

Link download: http://www.vnedu.vn/v2/file/download/312686998.html.

Nhận thấy khó khăn trong việc đồng bộ dữ liệu giữa hệ thống vnEdu.vn và phần mềm Vemis, nhóm phát triển vnEdu chúng tôi đã xây dựng công cụ vnEduPlus với mục đích đơn giản hóa công việc này. Các giáo viên chỉ cần vài cái kích chuột và làm ly cà phê trong lúc chờ đợi chương trình thực hiện là có thể chuyển dữ liệu từ vnEdu.vn vào phần mềm Vemis và ngược lại.

Chương trình vnEduPlus chỉ hoạt động trên những máy chủ Vemis (chứa cơ sở dữ liệu). Các bạn cần phải đảm trường hiện tại trong hệ thống Vemis chính là trường của mình. Nếu không, cần vào phân hệ Quản lý hệ thống, chọn Khai báo tham số đúng với trường của mình.

Khuyến cáo: Trước khi dùng vnEduPlus, chúng ta nên thực hiện sao lưu dữ liệu của hệ thống Vemis hiện tại để lưu trữ và có thể phục hồi khi cần thiết, bằng cách chạy phân hệ Quản lý hệ thống, chọn Sao lưu

SaoLuuVemis

1. Đăng nhập

DangNhap

Đăng nhập thành công sẽ thấy giao diện chính như sau:

mainFrame

Hai chức năng chính là Chuyển dữ liệu từ vnEdu.vn vào Vemis và Chuyển dữ liệu từ Vemis vào vnEdu.vn sẽ được giới thiệu bên dưới. Trước khi thực hiện mỗi chức năng, chúng ta cần chọn năm học và học kỳ đúng với mục đích chuyển dữ liệu của mình.

2. Chuyển dữ liệu từ vnEdu.vn vào Vemis

2.1. Chuyển danh sách lớp từ vnEdu.vn sang Vemis

Tác dụng: Chuyển toàn bộ danh sách lớp học từ vnEdu.vn vào Vemis, đồng thời cập nhật mã Vemis của lớp vào vnEdu.vn. Nếu trong Vemis đã có danh sách lớp học thì bỏ qua chức năng này.
Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Danh sách lớp học.

2.2. Chuyển dữ liệu hồ sơ học sinh từ vnEdu.vn vào Vemis

Tác dụng: Chuyển toàn bộ danh sách học sinh của những lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis, đồng thời cập nhật mã Vemis của từng học sinh vào vnEdu.vn. Lớp nào trong Vemis đã có danh sách học sinh thì bỏ qua chức năng này.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Dữ liệu hồ sơ học sinh.

Vào đầu năm học mới, học sinh của năm học cũ sẽ được kết chuyển lên lớp, nhà trường chỉ cần nhập danh sách học sinh của khối mới (khối 1, 6, 10) vào vnEdu.vn, sau đó thực hiện chức năng này với các lớp của khối mới.

Nếu hồ sơ học sinh trên vnEdu được cập nhập theo hướng dẫn sau
http://www.youtube.com/watch?v=FYC_wD7bs34 thì dùng vnEdu.vn Plus chuyển hồ sơ học sinh vào Vemis sẽ có đầy đủ các thông tin.

2.3. Chuyển d.sách h.sinh chuyển trường, chuyển lớp, thôi học từ vnEdu.vn vào Vemis

Tác dụng: Chuyển danh sách học sinh chuyển trường, chuyển lớp, thôi học của những lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Danh sách học sinh chuyển trường-chuyển lớp-thôi học.

2.4. Chuyển dữ liệu điểm từ vnEdu.vn vào Vemis

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis. Cấu hình số cột điểm ở 2 hệ thống phải giống nhau.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ các con điểm ứng với năm học, học kỳ và các lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Dữ liệu điểm.

2.5. Chuyển dữ liệu điểm của một môn học từ vnEdu.vn vào Vemis

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis. Tác dụng: Chuyển toàn bộ các con điểm của môn học được lựa chọn ứng với năm học, học kỳcác lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Dữ liệu điểm của một môn học.

Với các môn học nghề, môn học tự chọn, cần phải nhập mã Vemis của môn học.

2.6. Chuyển dữ liệu điểm danh từ vnEdu.vn vào Vemis

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ dữ liệu điểm danh ứng với năm học, học kỳ và các lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Dữ liệu điểm danh.

2.7. Chuyển dữ liệu hạnh kiểm từ vnEdu.vn vào Vemis

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ dữ liệu hạnh kiểm ứng với năm học, học kỳ và các lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Dữ liệu hạnh kiểm.

2.8. Chuyển ảnh học sinh vnEdu.vn vào Vemis

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ ảnh học sinh của các lớp được lựa chọn từ vnEdu.vn vào Vemis.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ vnEdu vào Vemis => Dữ liệu ảnh học sinh.

3. Chuyển dữ liệu từ Vemis vào vnEdu.vn

3.1. Chuyển danh sách lớp từ Vemis vào vnEdu.vn

Tác dụng: Chuyển toàn bộ danh sách lớp học từ Vemis vào vnEdu.vn, đồng thời cập nhật mã Vemis của lớp vào vnEdu.vn.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ Vemis vào vnEdu => Danh sách lớp học.

3.2. Chuyển dữ liệu điểm danh từ Vemis vào vnEdu.vn

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis. Các lớp được lựa chọn chưa có dữ liệu điểm danh trên vnEdu.vn.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ dữ liệu điểm danh ứng với năm học, học kỳ và các lớp được lựa chọn từ Vemis vào vnEdu.vn.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ Vemis vào vnEdu => Dữ liệu điểm danh.

3.3. Chuyển dữ liệu hạnh kiểm từ Vemis vào vnEdu.vn

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis. Các lớp được lựa chọn chưa có dữ liệu hạnh kiểm trên vnEdu.vn.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ dữ liệu hạnh kiểm ứng với năm học, học kỳ và các lớp được lựa chọn từ Vemis vào vnEdu.vn.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ Vemis vào vnEdu => Dữ liệu hạnh kiểm.

3.4. Chuyển dữ liệu hồ sơ học sinh từ Vemis vào vnEdu.vn

Tác dụng: Chuyển toàn bộ danh sách học sinh của những lớp được lựa chọn từ Vemis vào vnEdu.vn, đồng thời cập nhật mã Vemis của từng học sinh vào vnEdu.vn. Lớp nào trong vnEdu đã có danh sách học sinh thì bỏ qua chức năng này.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ Vemis vào vnEdu => Dữ liệu hồ sơ học sinh.

3.5. Chuyển dữ liệu điểm từ Vemis vào vnEdu.vn

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis. Các lớp được lựa chọn chưa có dữ liệu điểm trên vnEdu.vn.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ các con điểm ứng với năm học, học kỳ và các lớp được lựa chọn từ Vemis vào vnEdu.vn.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ Vemis vào vnEdu => Dữ liệu điểm.

3.6. Chuyển dữ liệu điểm của một môn học từ Vemis vào vnEdu.vn

Yêu cầu: Mã Vemis của học sinh trên vnEdu.vn phải trùng với mã học sinh trong Vemis. Các lớp được lựa chọn chưa có dữ liệu điểm của môn học trên vnEdu.vn.

Tác dụng: Chuyển toàn bộ các con điểm của môn học được lựa chọn ứng với năm học, học kỳcác lớp được lựa chọn từ Vemis vào vnEdu.vn.

Sử dụng: Chọn menu Chuyển từ Vemis vào vnEdu => Dữ liệu điểm của một môn học.

Với các môn học nghề, môn học tự chọn, cần phải nhập mã Vemis của môn học.

4. Lưu ý khi dùng vnEduPlus

Trong quá trình thực hiện các chức năng đồng bộ dữ liệu, nếu gặp thông báoMã Vemis của học sinh ABC lớp XYZ không trùng khớp giữa 2 hệ thống vnEdu.vn và Vemis”, các bạn có thể xem B6 bài viết tại địa chỉ https://vnedublog.wordpress.com/2012/10/31/huong-dan-nhap-danh-sach-hoc-sinh-tu-he-thong-vnedu-vao-phan-mem-vemis/.

 – Phiên bản Vemis 1.3.0 hiện tại đang bị lỗi ở phần tổng kết học kỳ. Cụ thể, với những lớp có một số môn học tính điểm chỉ học mình kỳ 1 hoặc chỉ học mình kỳ 2, bấm Tổng kết học kỳ có thể gặp thông báo “Học sinh thiếu điểm”. Khi đó, muốn tổng kết học kỳ 1, cần phải vào chạy Quản lý hệ thống, khai báo các môn học chỉ học mình kỳ 2 là không tham gia tính điểm tổng kết. Muốn tổng kết học kỳ 2, cần khai báo các môn học chỉ học mình kỳ 1 là không tham gia tính điểm tổng kết. (Lỗi này không bị với những môn học cho điểm bằng nhận xét – Đ hoặc CĐ).

Advertisements
 
9 phản hồi

Posted by trên 19/04/2013 in Hướng dẫn sử dụng

 

9 responses to “Hướng dẫn vnEduPlus v1.8

 1. Hoàng Công Hậu (THCS Số 1 Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình)

  25/04/2013 at 9:49 sáng

  Đây là 1 tiện ích rất hữu dụng. Tôi đã ứng dụng ngay khi được giới thiệu. Tuy nhiên, tiện ích này chỉ có thể thành công đối với việc nhập từ VnEdu vào VEMIS. Còn ngược lại, chúng ta không thể nhập điểm từ VEMIS vào VnEdu được. Tiện ích chỉ cho phép nhập nhập dữ liệu điểm danh và hạnh kiểm từ VEMIS vào VnEdu mà thôi, còn điểm từ VEMIS thì không thể. Tôi cũng đã thực hiện Sao lưu dữ liệu song cũng không thể nhập được điểm vào VnEdu từ VEMIS.
  Hy vọng Ban Quản trị có giải pháp nâng cấp để tiện ịch VnEdu.vn Plus thực sự trở thành công cụ thiết yếu của mọi người ! Trân trọng cảm ơn !

   
  • admin

   20/05/2013 at 9:11 sáng

   Bây giờ đã có thể chuyển đầy đủ các dữ liệu
   1. Danh sách lớp học
   2. Dữ liệu hồ sơ học sinh
   3. Dữ liệu điểm
   4. Dữ liệu điểm danh
   5. Dữ liệu hạnh kiểm
   theo cả 2 chiều từ vnEdu và Vemis và từ Vemis vào vnEdu.

    
 2. Trường THCS Số 1 Nam Lý

  26/04/2013 at 4:24 chiều

  Cập nhật điểm từ VEMIS vào VnEdu mới là việc quan trọng vì Bộ GD-ĐT bắt buộc các trường phải quản lý điểm bằng VEMIS. Nếu chúng ta sử dụng VnEdu (để sở hữu những tính năng vượt trội của nó mà VEMIS không làm được) thì cũng không thể bỏ được VEMIS mà phải sử dụng cả 2. Vậy nên, 1 là phải nhập 2 lần cho 2 chương trình hoặc là copy từ file Exel của VEMIS qua file Exel của VnEdu sau đó mới Upload lên mạng được. Như vậy rất phức tạp và cũng không tránh khỏi sai sót về điểm.. Công cụ VnEdu.vn Plus sẽ rất hữu dụng nếu cho phép VnEdu nhận điểm từ VEMIS !

   
  • admin

   20/05/2013 at 9:11 sáng

   Bây giờ đã có thể chuyển đầy đủ các dữ liệu
   1. Danh sách lớp học
   2. Dữ liệu hồ sơ học sinh
   3. Dữ liệu điểm
   4. Dữ liệu điểm danh
   5. Dữ liệu hạnh kiểm
   theo cả 2 chiều từ vnEdu và Vemis và từ Vemis vào vnEdu.

    
 3. admin

  29/04/2013 at 7:57 sáng

  Chức năng nhập điểm và hồ sơ học sinh từ Vemis vào vnEdu đang được bổ sung cho vnEdu Plus. Sẽ có trong nay mai thôi. Cảm ơn chia sẻ, góp ý của anh

   
 4. Đồng Phú

  04/05/2013 at 3:06 chiều

  Khi cập nhật điểm từ VnEdu sang VEMIS thì dữ liệu học sinh ban đầu có trong VEMIS có bị mất
  không( thông tin học sinh, họ tên cha mẹ, quê quán, nghề nghiệp)

   
 5. admin

  05/05/2013 at 9:37 chiều

  Câu hỏi của bạn cũng giống như câu hỏi sau: “Lấy tiền ở túi quần bên phải thì vàng ở túi quần bên trái có bị mất không”?

  Cập nhật điểm từ vnEdu vào Vemis thì chỉ tác động đến dữ liệu điểm mà thôi, đương nhiên là dữ liệu thông tin học sinh không bị ảnh hưởng.

   
 6. Võ Nguyên Trung

  14/01/2014 at 3:19 chiều

  Trường chúng tôi điểm danh theo buổi nhưng chương trình chưa cho phép điều này. Do đó, khó khăn cho tổng kết số buổi học. (Ví dụ: Nếu học sinh trong cùng 01 ngày nghỉ 02 buổi sáng và chiều thi điểm danh là PP(Nếu có phép); KK (nếu không phép); PK (Nếu 01 buổi có phép 01 buổi không). Nhờ các anh ADMin giúp dùm.

   
 7. Võ Nguyên Trung

  14/01/2014 at 3:36 chiều

  Tôi nhận thấy rằng việc xếp hạng của chương trình hiện nay theo thứ tự ưu tiên học lực->điểm TB là chưa phù hợp. Ví dụ: học sinh thứ 1: có học lực giỏi, điểm TB 8.5, hạnh kiểm khá (học sinh này đạt danh hiệu là học sinh tiên tiến) nhưng lại được xếp hạng cao hơn học sinh thứ 2: có học lực giỏi, điểm TB 8.3, hạnh kiểm tốt (Học sinh này đạt danh hiệu học sinh giỏi).
  Tôi đề nghị chương trình nên xếp hạng theo thứ tự ưu tiên là danh hiệu thi đua học sinh –> điểm TB. Trong đó nếu có những học sinh bằng nhau về điểm TB phải xét đến tổng các điểm môn học nhằm hạn chế tình trạng có quá nhiều học sinh đồng hạng.
  Kính chuyên các anh chị ADMIN xem xét.

   

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: